0Item(s)

Nincs termék a kosárban.

A terméket sikeresen hozzáadtuk a bevásárlókosarához.

Szavatosság, reklamáció (e-shop)

A Szavatosság, reklamáció feltételei az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerves részét képezik, és az eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa azokat, az eladó előzetes értesítése nélkül. A panaszkezelést a Szlovákiában érvényes Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

 1. Reklamációt csak azon termékekre fogadunk el, amelyeket az eladótól vásároltak meg, és a fogyasztó tulajdonát képezik.
 2. Szavatosság: Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki üzleti, foglalkoztatási vagy foglalkozási körén belül nem cselekszik), akkor a termékekre 24 hónap szavatosság érvényes, egyes termékeket kivéve, amennyiben ez az eljárás a nem ütközik a Fogyasztóvédelemi Törvénnyel és a Polgári Törvénykönyv erre vonatkozó paragrafusaival. Ha a vevő nem fogyasztó, akkor a Kereskedelmi Törvénykönyv alapján a jótállási idő egy év, és a panaszokra nem vonatkoznak ezen Reklamációs feltételek.
 3. A jótállási időszak az áru átvételének napján kezdődik, a szállítótól vagy közvetlenül az eladótól, ha az árut a vevő személyesen veszi át az átvétel napján.
 4. Termékhiba a termék olyan tulajdonságának a hiánya, amely általában egy bizonyos típusú és időtartamban a termékre jellemző, és amelynek hiányában a termék igénybevételének lehetősége jelentősen csökken. Termékhibaként nem róható fel, ha a termék jellegéből adódóan következik, hogy élettartama rövidebb használati időszakra korlátozódik. Ebben az esetben a jótállás biztosítja a vevőnek, hogy a szavatossági idő alatt bármikor használhatja a terméket, de csak abban az időszakban, amely a termék természetéből fakad. Termék élettartamára vonatkozó tájékoztatás, kivéve, ha ez egy jól ismert információ, a vásárlónak hozzáférhetőnek kell tenni, az eladott terméken való megjelölésével stb.

  Örökrózsa boxok, jótállási feltételek, használati és tárolási utasítás: A jótállás az elrendezésre vonatkozik, beleértve a virágdobozt is. A tartósított rózsák élettartama 1-3 év. Ebben az időben az elszíneződés, a konzisztencia, a kis mennyiségű levél leesése természetes jelenség, ezt normális elhasználódásnak tekintik, amelyre a jótállás nem vonatkozik. A jótállás nem terjed ki a termék tartósságára, amely a gondozástól és tárolásától függ, az ajánlott gondozás, tárolás honlapunkon és alább is ismertetve van.
  A rózsa élettartama meghosszabbítható a megfelelő tárolással és gondozással, nevezetesen: Kizárólag beltérben, száraz, árnyékos helyen tároljuk, mint dekorációként szolgál. Konyha, fürdőszoba vagy hasonló helység a víz vagy a gőz hatása miatt nem megfelelő a termék tárolására. Öntözés, vízzel történő porolás szigorúan tilos. Javasoljuk, hogy hajszáritóval el az esetleges port, lassú, hideg fújású levegővel.
 5. A vevő a termék hibájának megállapítása után azonnal köteles a reklamációt eljuttatni az eladónak.
 6. A reklamáció nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket a következő használat okozott:
  1. a hibát a vevő által okozott mechanikai sérülése okozta,
  2. a termék helytelen kezelése a használati utasításban meghatározottaktól eltérő módon,
  3. az áruk olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg azok páratartalmának és természetes környezetének, kémiai és mechanikai hatásoknak, és az eladó használati és tárolási utasításától eltérnek
  4. az áruk gondozásának és karbantartásának elhanyagolása,
  5. az áruk sérülése a túlzott rakomány miatt,
  6. az áruk használata ezen dokumentációban szereplő feltételek megsértésével, az általános elvekkel vagy a garanciavállalási feltételek egyéb megsértésével.
  7. A természeti katasztrófákból eredő hibák reklamációját nem fogadjuk el.
  8. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áruk (vagy azok részeinek) normál elhasználódására, amelyet az áruk használata okozott. Ez nem tekinthető hibának, amint az a termék azon természetéből következik, amely rövidebb időre is korlátozható.
  9. A reklamált terméket az alább feltüntetett címre kérjük küldeni, utánvételt nem fogadunk el, vagy személyesen átvesszük. Az árut megfelelő módon be kell csomagolni, hogy az ne sérüljön a szállítás során, és javasoljuk, hogy az árut ajánlva vagy biztosított küldeményként küldje el. Az áruhoz csatolni kell a vásárlási igazolás (számla) másolatát és a kitöltött Reklamációs Űrlapot (PDF vagy DOCX), fotót, melyet írásban, e-mailben (postai úton) vagy személyesen juttassa el hozzánk.
  10. Az eladó megfelelő formában igazolja a reklamáció kézhezvételét. A panasz benyújtásának napja az eladónak történő kézbesítés napja. Ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció igazolásával együtt kell kézbesíteni.
  11. Az eladó köteles haladéktalanul, bonyolult esetekben, a reklamáció átvételétől számított 3 munkanapon, indokolt esetben 30 napon belül a reklamációt elbírálni, és az elbírálás módjáról értesíteni a vevőt, A reklamáció elbírálásának meghatározása után az eladó haladéktalanul kezeli a panaszt, indokolt esetben a panasz később megoldható. A reklamáció kezelése nem haladhatja meg a reklamáció benyújtásától számított 30 napot.
 7. A vevő jogai reklamáció benyújtásakor:
  1. Olyan hiba esetén, amelyet korrigálni lehet, a vevőnek joga van díjmentesen, kellő időben és időben történő javításra, indokolatlan késedelem nélkül.
  2. Amennyiben az eladónak a hiba súlyossága miatt nem merülnek fel aránytalan költségek, a vevő kérheti a hiba kiküszöbölése helyett az árucikk cseréjét, vagy ha hiba csak az árucikk egy részét érinti, az adott rész cseréjét.
  3. Az eladó a hibás terméket helyettesítheti egy tökéletes termékkel, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára,
  4. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a cikk megfelelő használatát, a vevőnek joga van a terméket cserélni vagy a szerződéstől elállni. A vevőnek ugyanaz a joga a javítható hibák esetén, amennyiben azok ismétlődnek javítás után is, és ezért nem tudja a terméket megfelelően használni.
  5. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a vevő ésszerű árengedményre jogosult a cikk árából.
 8. A reklamáció rendezettnek tekintendő, ha a reklamációs eljárás az igényelt termékek javításával, cseréjével, vagy az áruk vételárának vagy részének visszatérítésével, vagy annak indokolt elutasításával fejeződik be. A fogyasztót a reklamációs eljárás eredményéről a törvényben előírt határidőn belül tájékoztatást kap.
 9. Szállítás:
  1. A termékek speciális csomagban vannak szállítva, "törékeny" és "nem rápakolható" jelzéssel ellátva. A "törékeny" és a " nem rápakolható " jelöléssel ellátott csomagokat kézhezvételkor ellenőrizni kell, utólag nem reklamálható.
  2. Az áruk átvételekor a vevő köteles ellenőrizni:
   - az árut a megrendelésnek megfelelően kézbesítették-e,
   - az árut a megrendelésnek megfelelő mennyiségben kézbesítették-e,
   - az termék vagy csomagolásuk sérült-e a szállítás során.

   Ha a csomag sérült, azonnal készítsen fényképet, és töltse ki a reklamációt a futár cég által megadott nyomtatványon. Ezután csomagolja ki az árut, és ellenőrizze, hogy a termék sérült-e. Ha úgy gondolja, hogy a termék olyan mértékben sérült, hogy azt nem lehet átvenni, kérjük, készítsen egy fényképet, csomagolja be, adja vissza a futárnak, és vegye fel velünk a kapcsolatot! Lásd még: Minőségpolitikánk.
  3. A termék átvételénél a tartalmat és a szállítás közbeni sérüléseket azonnal ellenőrizni kell, a későbbi panaszokat nem vesszük figyelembe. Kérjük, készítsen a sérülési nyomokról képeket is.
  4. Az eladó nem vállal felelősséget az áruk szállítás közbeni károsodásáért.
  5. Abban az esetben, ha olyan terméket kézbesítettek, amelyeket nem rendelt meg, kérjük azonnal, legkésőbb 24 órán belül e-mailben kapcsolatba lépni az eladóval. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van az áruk átvételének elutasításához és megtagadni az átvételt, és kérjük haladéktalanul eljuttatni a szállitólevelet, hogy a megrendelt terméket azonal tudjuk küldeni.
  6. Az áruk károsodásával, tönkretételével vagy mennyiségével kapcsolatos későbbi reklamációkat nem fogadunk el. Abban az esetben, ha a fogyasztó megtagadja az Áru átvételét a jelen ÁSZF ezen bekezdésével összhangban, az eladó jogosult elállni a vételi szerződéstől.

   A szerződő feleknek a hibás teljesítésből származó fogyasztói jogait és kötelezettségeivel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeit a Szlovák 40/1964 számú PTK §499–510., §596–600. és §619–627 paragrafusai, és a 250/2007 Z. z., Fogyasztóvédelmi Törvény rendezi.